Facebook
Promotraffic – marketing internetowy, pozycjonowanie stron wwww
Fundusze unijne
+48 512 044 729
PL EN

Analiza Map Ciepła

STAN WYJŚCIOWY
I WYZWANIE BIZNESOWE

BNIpolska.pl to polska strona internetowa jednej z największych światowych organizacji networkingowych. Ma na celu przede wszystkim pozyskiwanie nowych członków do odpowiednich lokalnych grup BNI na terenie Polski. Oznacza to, że kluczowym elementem strony jest wyszukiwarka grup oraz zakładka „kontakt”. Podczas przygotowywania badania map ciepła mieliśmy na uwadze właśnie te cele witryny.

DZIAŁANIA

Celem naszych działań było zwiększenie konwersji przy wykorzystaniu obecnego ruchu na stronie. Aby to osiągnąć wykonano analizę schematów kliknięć użytkowników witryny za pomocą tzw. HeatMaps – „map ciepła”. Pozwalają one na zobrazowanie wzorców kliknięć lub użyć „scrolla” (przewijanie strony) za pomocą czytelnych kolorystyk – im „cieplejszy” kolor, tym większa aktywnośćużytkowników odwiedzających stronę  w danym obszarze.

 

Podłączenie Map Ciepła sprowadza się jedynie do dodania specjalnego kodu do badanych podstron – jest to minimalna ingerencja w kod witryny, niewidoczna dla odwiedzających stronę osób.

EFEKTY I WNIOSKI

Efektem naszej pracy są analizy przedstawionych poniżej map ciepła. Każda z naszych analiz zawiera także rekomendowane rozwiązania mające służyć osiągnięciu wyznaczonych celów. Na stronie bnipolska.pl celem było poprawienie przepływu użytkowników oraz podniesienie współczynnika konwersji na witrynie. Wnikliwa analiza umożliwiła wychwycenie elementów, które są zbyt mało widoczne lub takich, które odwracają uwagę od istotnych obszarów strony.

 

Przedstawiamy wycinek raportu końcowego, tj. analizę stanu zastanego oraz rekomendacje mające na celu poprawę konwersji:

Analiza Map Ciepła 1

Analiza Map Ciepła 2

Analiza Map Ciepła 3

Analiza Map Ciepła 4

Analiza Map Ciepła 5

Analiza Map Ciepła 6

Zawarte w analizie wnioski oraz rekomendacje zostały przekazane klientowi. Po ich wdrożeniu przepływ użytkowników uległ usprawnieniu, co pozytywnie wpłynęło na realizację wyznaczonych stronie celów. Warto wiedzieć, że każda witryna, nawet zaprojektowana w najstaranniejszy sposób, potrafi zaskoczyć wnioskami po analizie schematu kliknięć użytkowników. Analiza map ciepła dostarcza namacalnych, realnych danych, które są idealnym źródłem informacji, na podstawie których można ulepszyć stronę internetową pod kątem User Experience.

zobacz wszystkie case studies