Projekt 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand

PromoTraffic Sp. z o.o. realizuje Projekt Internacjonalizacja Przedsiębiorstwa PromoTraffic Sp. z o.o. w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GOT TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentego Rozwój nr POIR.03.03.03-12- 0013/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020.

Realizacja zadań w ramach projektu przyczyni się do rozwoju działalności eksportowej PromoTraffic oraz budowy i regularnej poprawy pozycji konkurencyjnej na zagranicznych rynkach, w tym na poza-unijnym rynku perspektywicznym – USA, który jest zgodny ze strategią ekspansji firmy. Zasadność realizacji i wyznaczenia działań w projekcie wynika m.in. z potrzeby niwelowania barier wejścia na rynki zagraniczne z marką produktową Przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę bariery skonstruowano odpowiednie działania, które będą mieć na celu skuteczną promocję marki produktowej PromoTraffic.
– Udział w 10 targach w charakterze wystawcy („SXSW” w Austin, „CeBIT” w Hanower, „Techcrunch Disrupt” w San Francisco, „Web Summit” w Lizbonie, „Consumer Electronic Show (CES)” w Las Vegas, „Mobile World Congress” w Barcelonie, „IoT World” w San Francisco, „UC EXPO” w Londynie, „Slush” w Helsinkach i „Cybertech” w Tel Awiw).
– Organizacja indywidualnej misji gospodarczej do USA (spotkanie z wybranymi kontrahentami)
– Skorzystanie z usług mających na celu umiędzynarodowienie (szkoleniowej i doradczej)
– Skorzystanie z usług Agencji reklamowej celem przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach cyfrowych i tradycyjnych
– Wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych
– Skorzystanie z usług Agencji reklamowej celem produkcji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych
– Zakup panelu promocyjnego (wizualizacja Marki Małopolskiej Gospodarki)

Celem projektu jest promowanie marki produktowej, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynku zagranicznym, oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki. Projekt dotyczy uczestniczenia Przedsiębiorstwa PromoTraffic w działaniach promocyjnych przewidzianych w programie promocji branży IT/ICT. Przedmiotem projektu jest ekspansja oferty produktowej na rynki zagraniczne, w szczególności na rynek USA. Realizacja tego celu odbywać się będzie dzięki wdrożeniu kompleksu działań przewidzianych w projekcie, co zaowocuje w:
– Nawiązanie stałych partnerskich stosunków z kontrahentami
– Podpisanie kontraktów handlowych
– Zwiększenie przychodów z eksportu
– Zwiększenie rozpoznawalności Firmy
– Zbudowanie pozycji i marki na rynkach zagranicznych
– Sprawniejszy monitoring konkurencji
– Systematyczny rozwój działalności eksportowej oraz budowa i regularna poprawa pozycji konkurencyjnej Firmy

Wartość projektu – 992 210,00 zł
Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 635 014,40 zł.

 


certyfikaty i wyróżnienia


European Search Awards 2017 & 2018

finalista w kategorii BEST PPC CAMPAIGN i BEST SMALL PPC AGENCY

Google Premier Partner Awards 2017

finalista w kategorii Growing Business Online Innovation

Ekomersy 2017

II miejsce w kategorii "Najlepsza agencja wspierająca generowanie sprzedaży"

Google Premier Partner

należymy do 2% najlepszych partnerów Google na świecie

Raport agencje interaktywne 2017

Najlepiej oceniona przez własnych klientów agencja SEO/SEM w raporcie