• 0
  • 5 min
  Napisane przez
  Jakub Rzepka

  Częstą praktyką osób zajmujących się reklamami AdWords jest tworzenie tekstów, w których każde słowo zaczyna się dużą literą. Zwolennicy takiego podejścia argumentują to w taki sposób: lepsza widoczność reklam – duże litery zajmują więcej miejsca, a przyciągniecie wzroku użytkownika to już połowa sukcesu. Ta praktyka była popularna zwłaszcza w starym wariancie reklam tekstowych, składającym się z jednego nagłówka do 25 znaków oraz dwóch linii tekstu do 35 znaków każda. Jednak od chwili wprowadzenia rozszerzonych reklam tekstowych (szerzej na ten temat pisaliśmy  TUTAJ) mamy zdecydowanie większe możliwości napisania tekstu – do wykorzystania są dwa nagłówki do 35 znaków i opis do 80 znaków.

  W związku z tymi zmianami, postanowiliśmy przeprowadzić testy reklam – w jednym wariancie każde słowo zaczynało się dużą literą, a w drugim pisownia była zgodna z zasadami języka polskiego. W przypadku nagłówków, stosowaliśmy zasadę – pierwszy zawiera narzędzie Keyword Insertion Tool w postaci {KeyWord:}, a w drugim wpisujemy markę klienta. Łączna liczba kliknięć, którą uzyskaliśmy w testach wyniosła blisko 12 500. Oczywiście, zastosowaliśmy opcję równomiernego wyświetlania reklam bez automatycznej optymalizacji, a testy trwały blisko dwa miesiące.

  Kliknięcia

  Jak widać na powyższym wykresie, mimo wybrania funkcji równomiernego wyświetlania reklam – bez optymalizacji – to reklamy pisane małymi literami osiągnęły 188 kliknięć więcej, czyli 1,51% całej próby.

  Wyświetlenia

  Podobnie jak w przypadku kliknięć, reklamy pisane małymi literami wyświetlały się częściej. Różnica w tym przypadku wyniosła 1 585 wyświetleń, czyli 0,41% całej próby.

  CTR

  Często podawanym przykładem większej skuteczności reklam pisanych dużymi literami jest ich wyższa klikalność. Jednak w naszym teście to reklamy pisane małymi literami osiągnęły wyższy CTR – 3,29%, natomiast w przypadku dużych współczynnik CTR wyniósł 3,21%. Oznacza to, że przy próbie 10 000 wyświetleń małe litery uzyskiwały o 8 kliknięć więcej.

  Średnie CPC

  Analizując średni koszt kliknięcia konieczne było dojście do piątego miejsca po przecinku, by różnica była dobrze widoczna. Reklamy pisane małymi literami to średnie CPC na poziomie 0,90018 zł, natomiast duże litery to średnia cena za kliknięcie wynosząca 0,90372 zł. Biorąc to pod uwagę, uzyskanie jednego kliknięcia więcej w tym samym budżecie będzie wymagało pozyskania około 260 kliknięć.

  Średnia pozycja

  W przypadku tej metryki nie odnotowaliśmy żadnych różnic – zarówno przypadku reklam pisanych dużymi literami, jak i małymi średnia pozycja była ta sama.

  Konwersje

  Reklamy pisane małymi literami są również skuteczniejszą metodą pozyskiwania konwersji. Z takich reklam odnotowaliśmy 8 konwersji więcej, co stanowi 1,93% całej próby.

  Koszt konwersji

  Średni koszt konwersji dla reklam pisanych dużymi literami jest wyższy o 34 grosze. Oznacza to, że w tym samym budżecie uzyskamy jedną konwersję więcej przy około 80 wcześniejszych.

  Współczynnik konwersji

  Współczynnik konwersji dla reklam pisany małymi literami był wyższy o 0,03% względem dużych liter.

  Podsumowanie

  Wyniki przeprowadzonego przez nas testu trudno uznać za jasno mówiące, która forma tekstów reklamowych jest lepsza. Wszystkie porównywane statystyki okazały się lepsze dla reklam pisanych małymi literami, jednak rozbieżności między nimi są nieznaczne. By odczuć różnicę, kliknięcia musiałyby sięgać kilku milionów miesięcznie. Jednak z drugiej strony widzimy, że użytkownicy są coraz bardziej świadomi i nie liczy się dla nich forma przekazu, lecz sam komunikat.

  Zachęcamy do przeprowadzania własnych testów – jak wiemy, naczelną definicją kampanii Google AdWords jest ciągła optymalizacja, tak więc warto ująć testy reklam we własnej strategii. Nigdy nie wiadomo, czy w przypadku konkretnej usługi lub produktu różnice nie będą przemawiać zdecydowanie za którymś z wariantów.

   

   

   

  Napisane przez
  Jakub Rzepka

  Dodaj komentarz

  Bądź pierwszy!

  Powiadom o
  avatar
  wpDiscuz