Your browser does not support JavaScript!

We use cookies to enhance your visiting experience, tailor content and support our mission. Your personal data will be collected and processed by PromoTraffic Sp.z.o.o. (website administrator). By using our site, you consent to the use of cookies. Your preferences can be reviewed or modified at any time in your browser's settings. For more information, please read our privacy policy.

Would you like to know how to run effective marketing campaigns? Learn more about Adwords On Steroids

Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP

O projekcie

PromoTraffic Sp. z o.o. realizuje Projekt Rozwój działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa PromoTraffic Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodownieje małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP nr RPMP.03.03.02.-12-0244/16-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

Ogólnym celem projektu jest wdrożenie Strategii Działalności Międzynarodowej, które umożliwi realizację celu eksportowego Firmy, jakim jest rozpoczęcie regularnego i systematycznego rozwoju działalności eksportowej firmy na dwóch rynkach: brytyjskmi i amerykańskim (w oparciu o grupę produktową określaną jako search engine optimization – SEO, Pay per click oraz tworzenie media planów) w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. Projekt ukierunkowany jest w szczególności na wzrost wartości sprzedaży na eksport, zwiększenie poziomu udziału eksportu w całkowitej sprzedaży Firmy oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami.

Cele szczegółowe projektu to:

1) Rozpoczęcie sprzedaży w krajach Wielka Brytania i USA usług search engine optimization – SEO, Pay per click oraz tworzenie media planów w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu,

2)Wzrost przychodów z eksportu o 110 000 PLN w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Wdrożenie zaplanowanych w niniejszym projekcie działań t.j.

-Doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,

-doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, poszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),

-doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,

-Doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów na docelowy rynek zagraniczny

-Udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne.

Wartość projektu – 487 779,87 zł

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 198 284,50 zł.

ebook image

Pobierz bezpłatny e-book

Zapisz się do naszego newslettera, a my podeślemy Ci e-booka "Digital marketing dla e-commerce " bezpośrednio na Twoją skrzynkę.