Projekt 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

 

PromoTraffic Sp. z o.o. realizuje Projekt Rozwój działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa PromoTraffic Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodownieje małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP nr RPMP.03.03.02.-12-0244/16-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

 

Ogólnym celem projektu jest wdrożenie Strategii Działalności Międzynarodowej, które umożliwi realizację celu eksportowego Firmy, jakim jest rozpoczęcie regularnego i systematycznego rozwoju działalności eksportowej firmy na dwóch rynkach: brytyjskmi i amerykańskim (w oparciu o grupę produktową określaną jako search engine optimization – SEO, Pay per click oraz tworzenie media planów) w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. Projekt ukierunkowany jest w szczególności na wzrost wartości sprzedaży na eksport, zwiększenie poziomu udziału eksportu w całkowitej sprzedaży Firmy oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami.

Cele szczegółowe projektu to:

1) Rozpoczęcie sprzedaży w krajach Wielka Brytania i USA usług search engine optimization – SEO, Pay per click oraz tworzenie media planów w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu,

2)Wzrost przychodów z eksportu o 110 000 PLN w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Wdrożenie zaplanowanych w niniejszym projekcie działań t.j.

-Doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,

-doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, poszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),

-doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,

-Doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów na docelowy rynek zagraniczny

-Udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne.

 

Wartość projektu – 487 779,87 zł

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 198 284,50 zł.

 


certyfikaty i wyróżnienia


European Search Awards 2017 & 2018

finalista w kategorii BEST PPC CAMPAIGN i BEST SMALL PPC AGENCY

Google Premier Partner Awards 2017

finalista w kategorii Growing Business Online Innovation

Ekomersy 2017

II miejsce w kategorii "Najlepsza agencja wspierająca generowanie sprzedaży"

Google Premier Partner

należymy do 2% najlepszych partnerów Google na świecie

Raport agencje interaktywne 2017

Najlepiej oceniona przez własnych klientów agencja SEO/SEM w raporcie