Informacja o projekcie

Działanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Program operacyjnyREGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA
2014-2020
WnioskodawcaPROMOTRAFFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tytuł projektuOpracowanie systemu inteligentnego feed
managementu zwiększającego automatyzację
biznesu e-commerce
Oś priorytetowaGospodarka wiedzy
DziałaniaBadanie i innowacje w przedsiębiorstwach
PoddziałanieProjekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

Cel projektu:

Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania systemu feed

managementu (systemu zarządzania feedem produktowym) pozwalającego Wnioskodawcy na świadczenie tożsamej

usługi (tj. usługi zarządzania feedem produktowym/opracowany w projekcie system feed managementu będzie oferowany

klientom w formule SaaS).

Feed produktowy informuje dany system reklamowy o tym jak wyglądają najważniejsze parametry produktów w sklepie

internetowym. W rozumieniu technicznym jest on plikiem w formacie Excel, .txt, .csv lub .xml, i zawiera szczegółowe

informacje o produktach stanowiących ofertę sklepu internetowego. Definiowane są w nim takie parametry jak: nazwa

produktu, nazwa sklepu, identyfikator produktu w sklepie, szczegółowy opis, zdjęcie, cena oraz dostępność produktu/ów.

Nowatorska usługa feed managementu pozwoli na zautomatyzowane i efektywniejsze zarządzanie sprzedażą ecommerce,

w tym na rynki zagraniczne.

Celem ogólnym proj. jest podniesienie aktywności badawczej spółki PromoTraffic poprzez opracowanie, a następnie

wdrożenie systemu inteligentnego feed managementu. Świadczona w oparciu o opracowane rozwiązanie usługa

zarządzania feedem produktowym ułatwi automatyzację kampanii reklamowych sklepów internetowych, skalowanie

sprzedaży na nowe rynki, w szczególności rynki zagraniczne.

Opracowany w ramach projektu system inteligentnego feed managementu (w formule SaaS) zostanie wdrożony do oferty

Wnioskodawcy do 30.09.2023 r. Usługa zostanie w 1-ej kolejności wdrożona na terenie RP. Wdrożenie nowej usługi

pozwoli Wnioskodawcy zdywersyfikować ofertę, podnieść wartość uzyskiwanych przychodów oraz umocnić pozycję konkurencyjną.

Cele szczegółowe:

1. Opracowanie podstaw naukowych rozwiązania

2. Opracowanie i douczanie prototypu

3. Opracowanie algorytmiki rozwiązania

4. Przygotowanie zaplecza technicznego do realizacji usługi

W efekcie prac badawczych opracowany zostanie system inteligentnego feed managementu oferowany klientom w formule

SaaS (oprogramowanie jako usługa).

Efekt projektu:

Efekty projektu zostaną wdrożone bezpośrednio do działalności przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie świadczenia nowej

usługi tj. usługi inteligentnego feed managementu. Usługa zostanie wdrożona w pierwszej kolejności na terenie RP.

Przewidywany termin wdrożenia: III kwartał 2023.

Wartość projektu: 951 815,40 zł

Wartość dofinansowania: 564 873,93 zł