Home Blog Analiza SWOT – jak świadomie budować strategię marki?

Analiza SWOT – jak świadomie budować strategię marki?

Czas czytania : 5 min
02 maja 2023

Wiele firm zastanawia się nad procesem doboru odpowiedniej strategii marki, tak, aby jak najlepiej budować jej unikalny wizerunek i docierać do określonej grupy docelowej. Pojawia się wówczas pytanie, od czego zacząć. Istnieją na to różne rozwiązania, jednak jednym z najbardziej skutecznych jest rozpoczęcie działań od wnikliwej analizy SWOT. W niniejszym artykule zostanie bliżej określona jej metodologia.

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest analiza SWOT?

Nazwa SWOT to skrót od angielskich słów: Strenghts (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse) oraz Threats (zagrożenia). Opisywany akronim to kluczowe narzędzie strategiczne, które pomaga w rozpoznaniu sytuacji wewnątrz i zewnątrz organizacji. Wśród czynników wewnętrznych znajdują się opisane wyżej dwa elementy: mocne strony oraz słabe strony marki. Z kolei czynniki zewnętrzne opisują jej szanse oraz zagrożenia. Pierwsza grupa odnosi się, tak jak sama nazwa wskazuje, do endogennego środowiska firmy, na które można mieć bezpośredni wpływ. Natomiast czynniki zewnętrzne są determinowane przez wiele aspektów prawnych i ekonomicznych, niezależnych od działań organizacji. Uniwersalność opisywanej metody, pozwala uporządkować informacje o biznesie, projekcie jak i również o poszczególnym produkcie czy usłudze. Czasami wykorzystuję się ją jako osobistą analizę SWOT, do oceny swojej osoby. Wyniki analizy najczęściej jest prezentowany w formie graficznej.

Jakie są zalety i wady analizy SWOT?

Zalety:

Wady:

Kiedy powinno się robić analizę SWOT?

Metoda SWOT traktowana jako planowanie strategiczne, powinna być realizowana na różnych etapach działalności biznesu. Początkowo stosuje się ją do pomocy w określeniu kierunku działań, jakie marka powinna podjąć, aby osiągnąć zamierzone cele. Metodę tę wykorzystuje się również w późniejszym etapie wprowadzania nowych produktów lub usług marki. Dodatkowa okazja na poświęcenie czasu analizie SWOT to moment, w którym na stanowiskach kierowniczych marki zapada decyzja o jej reorganizacji lub restrukturyzacji. Wówczas zebrane wyniki są w stanie ukazać kierunki, którymi należy podążać, aby przyczynić się do rozwoju organizacji. Istotne jest także poruszenie kwestii wykorzystania analizy SWOT do monitorowania działalność konkurencji. Po określeniu mocnych i słabych stron marki można je skonfrontować z cechami konkurencyjnych firm. Tym samym, identyfikując przewagę lub wady, na tle innych organizacji działających w tym samym sektorze. Należy pamiętać o tym, że analiza SWOT powinna być systematycznie aktualizowana ze względu na nieustannie zmienny charakter czynników zewnętrznych w otoczeniu przedsiębiorstwa jak i poprzez wzgląd na czynniki wewnętrzne.

Jak zrobić analizę SWOT?

Analiza SWOT w pierwszych krokach powinna określić mocne strony firmy, marki, produktu czy usługi. Punktem odniesienia do tego etapu są cechy i umiejętności, jakie posiada marka, które pozwalają jej na przewagę konkurencyjną w danej branży. Przykładowe mocne strony to: wysoka jakość usług/produktów, silna marka lub wysokie kwalifikacje pracowników.

Następnie należy przejść do zweryfikowania słabych stron marki. Są to wszelkiego rodzaju cechy, niedoskonałości i ograniczenia, które odwrotnie do mocnych stron zaburzają wizję utrzymania wysokiej konkurencyjności. Przykładowe słabe strony organizacji to: brak doświadczenia, niska jakość produktu, agresywna strategia marketingowa.

Ostatnim elementem analizy SWOT jest interpretacja w otoczeniu organizacji, która pozwala na odkrycie szans i zagrożeń marki. Przykładowe szanse to: rosnące zapotrzebowanie wśród konsumentów, zwiększenie sprzedaży o nowe kanały dystrybucji. Z kolei zagrożenia dla całego przedsiębiorstwa to na przykład: wzrost kosztów produkcji, zwiększenie udziału konkurencji w branży oraz zmiany w systemie ekonomicznym, politycznym i prawnym.

Należy pamiętać, o tym, że analizę SWOT powinny opisywać czynniki obiektywne – oparte na danych i faktach. Subiektywność ocen może zakłamać wyniki. Poniżej przedstawiamy proces tworzenia strategii:

Źródło: Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing, s.52

Czy analiza SWOT i analiza TOWS to jest to samo?

Analiza SWOT oraz analiza TOWS to nierównoznaczne pojęcia, choć są ze sobą ściśle powiązane. Aby bliżej przedstawić różnicę między nimi, należy wyjaśnić ich nazewnictwo. Oznaczenia w akronimie TOWS zawierają te same słowa, co SWOT jednak w odmiennej kolejności. Ma to znaczący wpływ na różnicę w ich podejściu do analizy marki. SWOT polega na określeniu mocnych i słabych stron marki, aby w kolejnych etapach odkryć, jakie mogą wiązać się z tym konsekwencje w kontekście szans i zagrożeń wynikających z czynników zewnętrznych. Podobna, choć nie taka sama analiza TOWS pierwotnie zestawia zagrożenia i szanse marki jako czynniki ze środowiska zewnętrznego, a dopiero w kolejnym kroku analizuje mocne i słabe strony firmy.

Wymienione narzędzia pomagają utworzyć rozpiskę mocnych i słabych stron marki, a także jej szanse i zagrożenia, ale to analiza TOWS, posiada strukturę, która polega na stworzeniu konkretnej strategii biznesowej ze zwróceniem szczególnej uwagi już od samego początku na rozwiązywanie problemów, w celu usprawnienia działań.

Jak świadomie budować strategię marki w oparciu o analizę SWOT?

Rozpoznawalność marki jest determinowana przez wiele czynników, a jej wysoki poziom jest wymarzonym celem wielu firm. Często początkowo stworzone strategie marketingowe są nieaktualizowane w wyniku czego, ich pewne elementy pozostają niezauważone i nie prowadzą działań w kierunku rozwoju biznesu. Przeprowadzoną w prawidłowy sposób analizę SWOT powinno się wykorzystać jako punkt odniesienia do opracowania nowej strategii lub aktualizacji obecnej. W każdej z tych sytuacji, ustalenie mocnych stron pozwala na określenie unikalnych cech, na których warto oprzeć swoje działania w procesie budowania strategii marki. Należy w niej zawrzeć również informacje o elementach, które mają dużą wartość dla klientów, a także silne strony, które pozwolą wyróżnić ofertę na tle konkurencji. Określenie na podstawie tych informacji celów krótkoterminowych oraz długoterminowych, pozwoli na wdrożenie planu rozbudowy silnych cech marki. Słabe strony i ich analizę należy potraktować również jako ważny czynnik przyszłej strategii. Działania polegające na takim eliminowaniu wewnętrznych słabości dają szansę marce podnieść jej swoją wartość. Analizy zagrożeń i szans dla marki to także element istotny dla przyszłej strategii. Pozwala to na lepsze zrozumienie otoczenia, w jakim działa firma oraz na wyznaczenie kierunku działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć sukces na rynku. Posiadając listę zagrożeń, można ocenić, potencjalne czynniki, jakie mogą wpłynąć negatywnie na działania firmy. Działania polegające na ich jednoczesnym eliminowaniu stworzą szanse na opracowanie strategii przetrwania takich kryzysów albo nawet wyjście z nich obronną ręką.

Podsumowanie

Świadome budowanie strategii marki w oparciu o analizę SWOT polega na maksymalnym wykorzystaniu jej wyników. Zebrane dane, wizja i misja marki oraz postawione cele wyznaczą kierunki strategiczne dalszego działania. Aby prawidłowo ocenić efektywność podjętej strategii, warto wyznaczyć kluczowe wskaźniki efektywności – KPI, które również powinny być oparte na wynikach i zgodne z wszelkimi planami. Elementem budowania świadomości marki podniesionym do najwyższej rangi jest regularne monitorowanie i mierzenie efektów, aby w razie konieczności dostosować strategię. Świadome budowanie taktyki marki wymaga czasu i uwagi, ale analiza SWOT może pomóc w jej dokładnym zdefiniowaniu celów, wykorzystując moce strony i eliminując słabe strony, aby osiągnąć sukces na rynku. Jej rezultaty pozwolą firmie utrzymywać swoją pozycję, a w przyszłości wynosić ją na wyższy poziom rozpoznawalności. Wprowadzenie działań na podstawie prawidłowo zebranych wyników analizy SWOT w przyszłości będzie miało pozytywny wpływ na całokształt marki i jej wizerunku.

Udostępnij wpis jako PROtip

Porozmawiajmy

Opowiedz nam o swojej marce

Grzegorz
Maliszewski

HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT

tel. +48 577 997 701

e-mail g.maliszewski@promotraffic.pl

PromoTraffic to przede wszystkim wysoki standard obsługi. Jest to agencja, która podchodzi do zagadnienia marketingu w sposób kompleksowy.

Przeprowadzane przez PromoTraffic kampanie są kluczowe dla naszego biznesu. Razem skutecznie realizujemy je na ponad 20 rynkach.

Zaufaj jakości PRO

Ponad 11 lat doświadczenia, nieustanny #PROgress i sukcesy naszych Klientów.