SSP

Definicja pojęcia SSP

SSP to skrót od angielskiego terminu „Supply-Side Platform”, czyli platforma po stronie podaży, inaczej platforma sprzedaży reklam. 

Aby zrozumieć, czym jest SSP i jaką pełni rolę należy poznać definicję i działanie kilku pojęć z całego ekosystemu reklamy programowalnej: 

Przykłady platform SSP

Czym dokładnie jest SSP i DSP i jaką pełnią rolę? 

SSP (Supply-Side Platform) i DSP (Demand-Side Platform) to dwa kluczowe narzędzia w ekosystemie programmatic. Oba służą do automatyzacji procesu kupna i sprzedaży przestrzeni reklamowej w czasie rzeczywistym, ale z różnych perspektyw.

DSP to platforma po stronie reklamodawcy, która umożliwia zakup przestrzeni reklamowej w czasie rzeczywistym. Dzięki DSP reklamodawcy mogą korzystać z zaawansowanych narzędzi analitycznych i targetować swoje kampanie w oparciu o wiele kryteriów, takich jak demografia, zachowanie użytkownika, lokalizacja, czas i wiele innych. DSP umożliwia także automatyczne licytowanie w czasie rzeczywistym, co pozwala na zakup przestrzeni reklamowej w najkorzystniejszej cenie.

SSP to natomiast platforma po stronie wydawcy, która umożliwia sprzedaż przestrzeni reklamowej w czasie rzeczywistym. Dzięki SSP wydawcy mogą udostępniać swoją przestrzeń reklamową w różnych formatach, takich jak banery, filmy, audio czy tekstowe, a także zarządzać cenami i automatycznie licytować na aukcjach w czasie rzeczywistym. SSP pomaga wydawcom maksymalizować przychody z przestrzeni reklamowej poprzez umożliwienie sprzedaży przestrzeni reklamowej w najwyższej możliwej cenie.

Podsumowując, DSP to platforma po stronie reklamodawcy, która umożliwia automatyczny zakup przestrzeni reklamowej, natomiast SSP to platforma po stronie wydawcy, która umożliwia automatyczną sprzedaż przestrzeni reklamowej. Obydwie platformy są niezbędne do funkcjonowania w programmatic i umożliwiają automatyzację procesu kupna i sprzedaży przestrzeni reklamowej w czasie rzeczywistym.

Jak wygląda cały przebieg zakupu reklam RTB w Programmatic?

RTB (Real-Time Bidding) to proces zakupu i sprzedaży reklam w czasie rzeczywistym. RTB to jedna z metod wykorzystywanych przez DSP i SSP, aby zautomatyzować proces zakupu i sprzedaży przestrzeni reklamowej. W przypadku RTB, DSP uczestniczy w aukcji przestrzeni reklamowej, licytując się o wyświetlenie reklamy w czasie rzeczywistym. W tym procesie SSP oferuje dostępną przestrzeń reklamową do aukcji, a DSP korzystając z danych i algorytmów, decyduje o tym, która reklama ma zostać wyświetlona w danym miejscu. Cały proces trwa zwykle zaledwie kilka milisekund.

W ten sposób RTB umożliwia reklamodawcom i wydawcom sprzedaż i zakup przestrzeni reklamowej w sposób bardziej precyzyjny i zautomatyzowany. Dzięki RTB, reklamodawcy i wydawcy mogą dokładniej kontrolować i monitorować kampanie reklamowe, a także uzyskać lepsze ceny za dostępną przestrzeń reklamową.

DSP, SSP i RTB są ze sobą ściśle powiązane i razem tworzą ekosystem reklamowy w internecie, umożliwiający zautomatyzowany zakup i sprzedaż przestrzeni reklamowej w czasie rzeczywistym.

Jak wyglądają poszczególne kroki przebiegu zakupu reklam w Programmatic?

Poniższy obrazek ilustruje, w jaki sposób DSP i SSP ze sobą się komunikują i jak wygląda zautomatyzowany zakup i sprzedaż przestrzeni reklamowej w czasie rzeczywistym za pośrednictwem RTB.

Korzystając z DSP, reklamodawcy mogą kupować media od różnych wydawców. Brani pod uwagę są tylko Ci użytkownicy, którzy odpowiadają potrzebom marki (pod uwagę brana jest geolokalizacja lub inne ważne dla marki opcje). Z kolei właściciele witryn wystawiają swoje oferty na SSP. Następnie platforma DSP analizuje wszystkie opcje i wyprowadza te optymalne. Zakłady na wyświetlenia są określane za pomocą RTB przez milisekundy. 

Cały proces  sprzedaży swoich zasobów reklamowych przez wydawców na aukcjach RTB można opisać w 6 krokach: 

 1. Internauta włącza stronę internetową.
 2. Wydawcy (właściciele witryn) udostępniają swoje zasoby reklamowe na platformie SSP.
 3. Za każdym razem, gdy strona internetowa wydawcy (np. Interia.pl) ładuje się, żądanie reklamy (ad request) jest wysyłane do wielu giełd reklam lub DSP.
 4. W przypadku zakupu mediów na aukcjach w czasie rzeczywistym (RTB) systemy DSP składają oferty za wyświetlenie w imieniu reklamodawców.
 5. Zwycięska oferta jest ostatecznie dostarczana na stronę internetową za pośrednictwem SSP i wyświetlana użytkownikowi.
 6. Użytkownik widzi reklamę dostosowaną do niego.

Jakie korzyści daje SSP po stronie sprzedaży reklam?

SSP (Supply-Side Platform) to narzędzie, które umożliwia wydawcom sprzedaż przestrzeni reklamowej na swoich stronach internetowych. Oto niektóre z korzyści, jakie oferuje SSP:

 1. Maksymalizacja przychodów: SSP umożliwia wydawcom sprzedaż przestrzeni reklamowej w czasie rzeczywistym na aukcjach. Dzięki temu wydawcy mają dostęp do większej liczby reklamodawców i aukcji, co umożliwia sprzedaż przestrzeni reklamowej po jak najwyższych cenach.
 2. Automatyzacja procesu sprzedaży: SSP umożliwia automatyzację procesu sprzedaży przestrzeni reklamowej, co pozwala na oszczędność czasu i zwiększenie wydajności. Dzięki automatyzacji procesu sprzedaży wydawcy mogą skupić się na tworzeniu wartościowej treści i zarządzaniu swoją stroną internetową.
 3. Precyzyjne targetowanie: SSP umożliwia targetowanie kampanii reklamowych w oparciu o wiele kryteriów, takich jak wiek, płeć, zainteresowania, zachowania użytkowników i wiele innych. Dzięki temu reklamy docierają do odpowiedniej grupy odbiorców, co zwiększa skuteczność kampanii i przekłada się na lepsze wyniki reklamowe.
 4. Optymalizacja w czasie rzeczywistym: SSP umożliwia monitorowanie wyników kampanii reklamowych w czasie rzeczywistym oraz dostosowywanie jej do bieżących potrzeb. Dzięki temu wydawcy mogą optymalizować swoje kampanie reklamowe i uzyskiwać lepsze wyniki.
 5. Łatwość zarządzania: SSP oferuje intuicyjny interfejs, który umożliwia łatwe zarządzanie kampaniami reklamowymi. Dzięki temu wydawcy mogą szybko i efektywnie zarządzać swoją przestrzenią reklamową i optymalizować kampanie.

Podsumowując, SSP oferuje wiele korzyści dla wydawców, w tym automatyzację procesu sprzedaży, maksymalizację przychodów, precyzyjne targetowanie, optymalizację w czasie rzeczywistym oraz łatwość zarządzania. Dzięki tym korzyściom wydawcy mogą sprzedawać swoją przestrzeń reklamową po jak najwyższych cenach i zwiększać swoje przychody.

Jaka jest zatem różnica pomiędzy SSP a kampaniami w Google Ads?

Główną różnicą pomiędzy SSP a kampaniami w Google Ads jest to, że SSP pomaga wydawcom zarządzać swoją przestrzenią reklamową, podczas gdy kampanie w Google Ads pozwalają reklamodawcom na bezpośredni zakup reklam na platformie Google.

Jak wygląda szczegółowy proces sprzedaży zaawansowanych reklam w Programmatic?

Proces sprzedaży reklam w SSP (Supply Side Platform) może różnić się w zależności od konkretnego dostawcy platformy, ale ogólnie składa się z kilku kroków:

 1. Integracja technologiczna – wydawcy muszą zintegrować swoją przestrzeń reklamową z platformą SSP. To zwykle wymaga wdrożenia specjalnego kodu, który umożliwia platformie SSP dostęp do wydawcy danych o przestrzeni reklamowej, takich jak dostępność, pojemność, rozmiar i format reklam.
 2. Ustawienie parametrów aukcji – wydawcy muszą ustawić parametry aukcji, które określają, jak ich przestrzeń reklamowa ma być sprzedawana. Parametry te obejmują minimalną cenę za kliknięcie lub wyświetlenie reklamy, preferowany rodzaj reklamodawców czy określony typ kampanii.
 3. Uruchomienie aukcji – kiedy reklamodawcy przesyłają swoje oferty, SSP uruchamia aukcję, w której oferty są porównywane ze sobą i wybierana jest najlepsza.
 4. Wybór reklamodawcy – po wyborze najlepszej oferty, SSP przesyła informacje o wybranej reklamie do wydawcy, który wyświetla reklamę na swojej stronie internetowej.
 5. Generowanie raportów – po zakończeniu kampanii SSP generuje raporty, które zawierają informacje o tym, jakie reklamy były wyświetlane, jakie były ich wyniki, a także informacje na temat kosztów i przychodów.

Warto jednak podkreślić, że proces sprzedaży reklam w SSP jest złożony i wymaga wielu specjalistycznych umiejętności. Dlatego firmy często korzystają z usług specjalistycznych agencji programmatic, aby pomóc im w zarządzaniu swoją przestrzenią reklamową.

Cały proces sprzedaży i zakupu reklam poprzez dwie platformy DSP i SSP oraz kolejno reklamodawców po stronie DSP i wydawców po stronie SSP można obejrzeć na poniższym rysunku: 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o działaniach w obszarze Programmatic sprawdź naszą usługę: