Home Blog Kanały marketingowe. Jak wdrożyć marketing afiliacyjny?

Kanały marketingowe. Jak wdrożyć marketing afiliacyjny?

Czas czytania : 7 min
22 lipca 2021

Kanały marketingowe. Jak wdrożyć marketing afiliacyjny?

Z tego artykułu dowiesz się:

Marketing afilijacyjny – jak zacząć?

Rynek afiliacyjny w Polsce jest bardzo zaawansowany. Praktycznie każdy reklamodawca, czyli sklep internetowy, ma możliwość uruchomienia programu partnerskiego, który spełni jego oczekiwania oraz pozwoli zarabiać na afiliacji. Nawiązanie kontaktu z siecią afiliacyjną jest możliwe za pośrednictwem wypełnienia formularza na stronie sieci lub po skorzystaniu z pomocy agencji marketingowej. W PromoTraffic realizujemy funkcję zarządzania afiliacją na poziomie zaawansowanym dzięki dedykowanym specjalistom.

Marketing afiliacyjny pozwala pozyskiwać jakościowy ruch, generować dodatkowy przychód oraz realizować inne cele przedsiębiorstwa. Odpowiednie przygotowanie i uruchomienie programów partnerskich pozwala wyeliminować potencjalne ryzyka, związane z dynamiką rozwoju programu, pozyskaniem partnerów, rozliczeniem z wydawcami itd.

W poprzednim artykule opowiedzieliśmy czym jest afiliacja oraz jak należy prowadzić marketing afiliacyjny. Natomiast teraz skupimy się na opisaniu właściwego sposobu uruchomienia programu partnerskiego w sieci.

Programy partnerskie to ekosystem, który składa się z wielu elementów. Do zalet afiliacji możemy zaliczyć:

Krok 1 – określ cele

Przygodę z afiliacją należy zacząć od określenia celów: jakie mamy potrzeby, o ile procent musimy zwiększyć sprzedaż, w jakim okresie itd. Jako przykładowe cele możemy wskazać:

W branży e-commerce w Polsce sieci afiliacyjne średnio generują ok. 10-15% przychodów, natomiast przy odpowiednich działaniach ten wolumen może przybliżać się nawet do 40-50%. Branża afiliacyjna rośnie, wydawcy mają możliwość stabilnie zarabiać, więc chętnie podłączają się do sieci. Reklamodawcy mają możliwość stworzyć program partnerski pod siebie: ustalić cele i warunki programu partnerskiego w ten sposób, aby pozwoliły one spełnić oczekiwania. Afiliacja oferuje również możliwość wyboru: sklep internetowy może wybrać sieć afiliacyjną, która będzie najbardziej efektywną.

Określenie i przekazanie celów do partnerów przekłada się na współpracę oraz efektywność jej realizacji. Zasada dotyczy również programów partnerskich i wydawców sieci afiliacyjnej. Określenie celów będzie wskazywało kierunek rozwoju programów partnerskich, natomiast sieć afiliacyjna będzie w stanie określić w jakim okresie oczekiwane cele mogą być zrealizowane i w jakim stopniu.

Krok 2 – wybierz właściwe źródła ruchu

Dobór odpowiednich kanałów ruchu jest ważnym etapem uruchomienia programów partnerskich. Ten proces może być zrealizowany na dwa sposoby:

  1. sieć afiliacyjna podsyła brief, zawierający listę możliwych źródeł do włączenia,
  2. reklamodawcy, czyli sklepy internetowe, od razu przekazują kanały ruchu, w których są zainteresowani.

Na podstawie przeprowadzonego briefingu tworzy się lista dozwolonych kanałów, która jest przekazywana do wydawców, którzy ze swojej strony już prowadzą działania lub potencjalnie mogą być podłączeni do programu partnerskiego. W przypadku każdego kanału wykorzystywany jest dedykowany link partnerski, który pozwala przepisywać transakcje do odpowiednich partnerów.

Warto też wskazać kanały, które pod żadnym warunkiem nie mogą być podłączone – wyeliminuje to wszelkie nieporozumienia, które mogą się przełożyć na niezadowolenie wydawców ze współpracy z reklamodawcą.

Afiliacja może również zgłaszać nowe kanały ruchu, które mogą mieć wysoki potencjał, pozyskać trudno dostępną grupę docelową, a także wypromować wybrane produkty. Reklamodawcy zostawiają możliwość rozpatrzenia nowych kanałów ruchu. Uruchomienie nowych kanałów pozwala partnerom zwiększyć prowizję oraz zarobić więcej, co w marketingu afiliacyjnym oznacza przekierowanie większego ruchu na stronę reklamodawcy oraz zwiększenie wielkości przychodów. 

Krok 3 – ustal warunki współpracy

Kolejnym ważnym krokiem jest ustalenie warunków współpracy. Poniżej jest przedstawiona lista elementów niezbędnych w marketingu afiliacyjnym:

Wynagrodzenie dla sieci afiliacyjnej i wydawców.

Czyli prowizja od sprzedaży online produktów lub usług, opłata za pozyskanie leadów, użytkowników itd.

Podczas uruchomienia działań afiliacyjnych należy określić, jaki procent od sprzedaży mogą otrzymywać wydawcy jako prowizję za zrealizowane zamówienia. W tej sytuacji kierujemy się marżowością, wielkością kosztów, które możemy zainwestować w działania oraz innymi wskaźnikami, które przekładają się na ustalenie warunków współpracy. Warto zaznaczyć, że w przypadku działań afiliacyjnych stosunek kosztu do przychodu (COS) jest elementem stałym, co pozwala wyeliminować ryzyka finansowe oraz zapewnić stabilność jednostek branży e-commerce.

W marketingu afiliacyjnym w Polsce najpopularniejszym modelem rozliczeń jest model CPS. W zależności od potrzeb reklamodawca może ustalać różną prowizję partnera za zamówienia, wygenerowane przez nowych i stałych klientów, różne stawki w podziale na typy lub kategorie produktów itd.

Trochę rzadziej stosowanym modele jest CPL, natomiast CPC / CPI cieszą się mniejszą popularnością w związku z dużą mniejszą ilością odpowiednich programów partnerskich na polskim rynku.

Termin ważności plików cookies

Pozwala on określić, na jaki okres ciasteczka będą przypisane do afiliacji. Standardowy termin ważności plików cookies – 30 dni, natomiast reklamodawcy mogą dostosowywać go do swoich potrzeb (przykłady: 1 sesja, 1 dzień, 14 dni, 90 dni, 180 dni).

Lokalizacja zamówień

Należy określić za zamówienia z których krajów będzie wypłacana prowizja od sprzedaży online.

Walidacja

Znaczącym elementem jest ustalenie szczegółów dot. przeprowadzenia walidacji, czyli określenia statusu zrealizowania zamówienia.

Z punktu widzenia wydawców najlepszym rozwiązaniem jest otrzymanie prowizji za wszystkie zamówienia, które wpadają do systemów sklepów internetowych. Natomiast z punktu widzenia reklamodawców najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest wypłacanie prowizji od zrealizowanych zamówień. Należy określić również termin, który będzie potrzebny dla przeprowadzenia walidacji. Standardowa walidacja odbywa się na podstawie Excela, natomiast możliwe do wdrożenia są również metody zaawansowane (automatyczna walidacja).

Krok 4 – załatw formalności

Przed rozpoczęciem działań z siecią afiliacyjną należy również podpisać umowę, która będzie zawierała wszystkie uzgodnione warunki współpracy. Standardowo każda sieć afiliacyjna ma swój wzór umowy, który wysyła do reklamodawcy w celu zweryfikowania.

Uzgodnione warunki współpracy znajdują odzwierciedlenie bezpośrednio w programach partnerskich, a także w opisach, newsletterach do wydawców, ulotkach informacyjnych online itd.

Krok 5 – skonfiguruj integrację i deduplikację

Integracja jest podstawą prowadzenia działań afiliacyjnych. Prawidłowo skonfigurowana integracja pozwala zapewnić stabilne przekazanie niezbędnych danych do sieci afiliacyjnej, a także odpowiedni przepływ informacji do bezpośredniego partnera, czyli wydawcy. Na bieżąco odświeżające się statystyki programu pozwalają pozyskać większą ilość wydawców w sieci oraz zachęcić ich do rozpoczęcia współpracy z wybranym reklamodawcą.

Każda sieć oferują listę dostępnych typów integracji, więc reklamodawcy mogą dostosować typ integracji do swoich możliwości. Do popularnych typów integracji należą Postback, TagTag (JavaScript code), API oraz inne.

Deduplikacja pozwala wyeliminować sytuację, w której możemy płacić dwa razy za jedną transakcję. Deduplikacja może być ręczna lub automatyczna. Ręczna deduplikacja zwykle jest połączona z walidacją transakcji, odbywa się raz na miesiąc na podstawie Google Analytics. Marketing afiliacyjny jest zjawiskiem, które wymaga prawidłowych danych. Dlatego właściwa analityka w afiliacji bezpośrednio przekłada się na realizację celów przedsiębiorstwa.

Krok 6 – przygotuj materiały reklamowe i kody rabatowe

Przed uruchomieniem programu partnerskiego w sieci afiliacyjnej należy również zadbać o przygotowanie kreacji graficznych, feedu produktowego lub dedykowanych kodów rabatowych.

Kreacje graficzne są przydatne w przypadku dystrybucji contentu przez wydawcę, która może odbywać się za pośrednictwem np. bloga lub grup na Facebooku. Za pomocą dystrybucji contentu odbywa się promowanie produktu lub usługi, co pozwala zachęcić potencjalnych klientów do przejścia na stronę reklamodawcy oraz dokonania zakupu online. W przypadku wykorzystania kreacji graficznych zawsze jest stosowany link partnerski z odpowiednimi UTM, co pozwala zapewnić prawidłowy tracking. Programy partnerskie są tworzone w oparciu o wybrane platformy, dlatego uzupełnienie programu o potrzebne materiały może się odbywać za pomocą interwencji reklamodawcy, agencji lub sieci afiliacyjnej.

Feed produktowy może być wykorzystywany w przez porównywarki cenowe, które promują różnego typu sklepy internetowe. Potencjalny klient jest w stanie od razu zapoznać się z asortymentem reklamodawcy i przekonać się do przejścia na stronę.

Dystrybucja kodów rabatowych może być stosowana w przypadku pojawiającej się potrzeby promowania wybranych kategorii produktów, które odnotowują spadek zainteresowania wśród użytkowników. Dla wydawców kuponowych reklamodawca może ustalić inna stawka CPS, czyli niższa, ze względu na obniżającą się marżę na produktach przecenionych.

Oprócz wymienionych narzędzi i materiałów wydawca może wykorzystywać własne rozwiązania, które pozwolą promować wybrany produkt lub usługę. Każde działanie wydawcy, czyli partnera, skupia się na tym, aby zarobić jak najwięcej w modelu CPS, CPL, CPC, CPI lub innym, a również spełnić oczekiwania reklamodawców.

Zarządzanie afiliacją jako klucz do sukcesu

Z każdym rokiem afiliacja rozrasta się coraz mocniej. Marketing afiliacyjny jest w stanie realizować założone cele, pozyskiwać nowych partnerów do współpracy i rozwijać listę oferowanych rozwiązań w sieci afiliacyjnej. Wydawcy, za pośrednictwem bloga, kanałów na YouTube, grupach na Facebooku, serwisów cashback, stron kuponowych itd. są w stanie pozyskiwać nowych klientów dla reklamodawców, zwiększać ilość sprzedawanych produktów i usług, a również zwiększać wielkość sprzedaży.

Kluczowym elementem w tej układance jest zarządzanie. Sieć afiliacyjna dba o dobro partnerów i reklamodawców, natomiast nie ma możliwości samodzielnie prowadzić marketing w ten sposób, aby program partnerski mógł spełnić oczekiwania reklamodawców na 100%. Rozwiązaniem, uzupełniającym realizację celów wszystkich stron jest zarządzanie.

Zarządzanie polega na odpowiednim planowaniu działań, kontrolowaniu realizowanych wyników, korygowaniu i optymalizacji efektów. Marketing afiliacyjny, a szczególnie realizacja, ma potrzebę w bieżącym weryfikowaniu działań, przełożeniu na pozyskanie klientów, promowaniu produktów i usług, zwiększeniu sprzedaży, zebraniu odpowiednich danych w celu podjęcia prawidłowych decyzji.

Dlaczego warto uruchomić działania afiliacyjne z PromoTraffic?

W PromoTraffic posiadamy doświadczenie, pozwalające skutecznie prowadzić programy partnerskie dla naszych klientów. Przeprowadzamy reklamodawców przez cały proces uruchomienia programu, ustalamy cele dla afiliacji, monitorujemy realizację, a także na bieżąco optymalizujemy wyniki. Dbamy o prawidłowe naliczenie prowizji dla partnerów, ustalenie zasad, opisy programów oraz odpowiedni przepływ informacji do partnerów.

Wynikiem właściwego zarządzania jest realizacja celów. W PromoTraffic realizujemy funkcję zarządzania afiliacją na poziomie zaawansowanym, co przekłada się na zadowolenie oraz stabilny rozwój reklamodawcy.

 

 

Udostępnij wpis jako PROtip

Porozmawiajmy

Opowiedz nam o swojej marce

Grzegorz
Maliszewski

HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT

tel. +48 577 997 701

e-mail g.maliszewski@promotraffic.pl

PromoTraffic to przede wszystkim wysoki standard obsługi. Jest to agencja, która podchodzi do zagadnienia marketingu w sposób kompleksowy.

Przeprowadzane przez PromoTraffic kampanie są kluczowe dla naszego biznesu. Razem skutecznie realizujemy je na ponad 20 rynkach.

Zaufaj jakości PRO

Ponad 12 lat doświadczenia, nieustanny #PROgress i sukcesy naszych Klientów.