Home Blog Najważniejsze informacje o Google Marketing Platform

Najważniejsze informacje o Google Marketing Platform

Czas czytania : 9 min
30 marca 2021

Z tego artykułu dowiesz się:

– czym jest Google Marketing Platform,

– jakie narzędzia składają się na Google Marketing Platform,

– jakie są zalety korzystania z Google Marketing Platform.

Co to jest Google Marketing Platform

Google Marketing Platform to ujednolicona platforma, która pomaga realizować i odpowiednio zarządzać kampaniami w różnych kanałach. W skład Google Marketing Platform wchodzi kilka rozbudowanych narzędzi, a ich integracja i równoczesne wykorzystanie pomoże w podejmowaniu trafnych decyzji marketingowych.

Google Marketing Platform jest dostępne w dwóch wariantach – dla małych firm z narzędziami: Google Analytics, Surveys, Data Studio, Tag Manager i Optimize oraz dla przedsiębiorstw. W drugiej wersji mamy do dyspozycji wszystkie rozszerzone narzędzia z pakietu dla małych firm oraz dodatkowo narzędzia reklamowe – Campaign Manager 360, Display & Video 360 (dawniej DoubleClick Bid Manager), Search Ads 360 (wcześniej DoubleClick Search).

Jakie narzędzia składają się na Google Marketing Platform

Campaign Manager 360

Campaign Manager 360 umożliwia gromadzenie danych o ruchu reklamowym z wielu źródeł oraz emitowanie reklam na powierzchniach różnych wydawców. Potrzeba wdrożenia Campaign Manger’a pojawia się szczególnie wśród reklamodawców, którzy prowadzą kompleksowe działania marketingowe. CM 360 składa się z trzech komponentów: trafikowanie, planowanie oraz raportowanie i atrybucja.

Komponenty Campaign Manager 360

W sekcji trafikowanie możemy zarządzać kreacjami i prowadzić kampanie reklamowe. Jest to również miejsce, w którym zdefiniujemy reklamodawców i będziemy mogli zarządzać ustawieniami konta, np. dostępami użytkowników. Oferowana przez Campaign Manager konfiguracja kampanii umożliwia dodanie harmonogramu, stron docelowych, tagów zdarzeń, automatyczne blokowanie reklam (unikanie wyświetlania reklam w konkretnych witrynach lub miejscach docelowych), rotację kreacji, niestandardowe okresy ważności Floodlight, podział odbiorców na segmenty. Ponadto, podobnie jak w Google Ads, w Campaign Manager istnieje możliwość wprowadzania zmian w kampanii za pomocą arkusza kalkulacyjnego.

Obszar planowanie pomaga zarządzać procesem planowania mediów. Umożliwia negocjacje z wydawcami i wysyłanie zapytań ofertowych W ramach projektu mediaplanu należy określić reklamodawcę, datę rozpoczęcia i zakończenia kampanii, budżet oraz opcjonalnie wiek/płeć odbiorców czy docelowe wyniki kampanii. Ważnym punktem planowania kampanii będzie ustalenie miejsc docelowych oraz tworzenie zapytań ofertowych i negocjacje. Wszystkie działania możemy wykonać bezpośrednio w Campaign Manager.

Sekcja raportowanie i atrybucja jest miejscem, w którym możemy analizować wyniki kampanii trafikowanych przez Campaign Managera 360. Dostajemy do dyspozycji kartę podsumowującą, statystyki, kreator raportów, raport atrybucji i ścieżek wielokanałowych oraz funkcję weryfikacji. Raporty obejmują dane oraz wymiary. Przykładowe dane to: widoczne wyświetlenia, konwersje wspomagane, przychody z pierwszego wyświetlenia, współczynnik klikalności, udział w wyświetleniach według danych geograficznych, zasięg, transakcje w bezpłatnych wynikach wyszukiwania. Z kolei przykładowe wymiary to: liczba godzin od pierwszej interakcji, miasto, przeglądarka, długość ścieżki, typ interakcji, rozmiar kreacji czy słowo kluczowe. Możliwości analizowania danych są szerokie, dzięki czemu optymalizacja, mierzenie wyników, wprowadzanie zmian i podejmowanie decyzji marketingowych będzie bardziej trafne.

Istnieje możliwość integracji Campaign Managera z pozostałymi narzędziami dostępnymi w ramach Google Marketing Platform – z reklamodawcą w Display & Video 360 oraz z Search Ads 360, Analytics 360, Data Studio. Dzięki połączeniu tych narzędzi otrzymamy pełny obraz działań marketingowych oraz wszechstronne możliwości raportowania i analizy danych.

Display & Video 360

Display & Video 360 (dawniej DoubleClick Bid Manager) jest platformą DSP (Demand Side Platform) i za jej pośrednictwem realizuje się zakup reklamy w modelu programmatic. Display & Video 360 umożliwia stworzenie kampanii, negocjacji i kupowania powierzchni reklamowych, komponowanie reklam w różnych formatach, uzyskiwanie danych o odbiorcach oraz pomiar skuteczności reklam. Oprócz reklam graficznych, możemy emitować również reklamy video, natywne, dynamiczne i kreacje Rich Media. Display & Video 360 daje szereg możliwości zwiększających efektywność działań reklamowych, między innymi:

 

Search Ads 360

Narzędzie Search Ads 360 (dawniej DoubleClick Search) pomaga w zarządzaniu i optymalizacji kampaniami Google Ads, Yahoo, Bing i Baidu. Dzięki zintegrowaniu kampanii reklamowych w wyszukiwarce do jednego miejsca, będziesz w stanie podejmować trafniejsze decyzje, zaoszczędzić czas oraz zwiększyć zwrot z inwestycji. To narzędzie jest dostępne tylko w rozszerzonej wersji pakietu Google Marketing Platform.

Jak działa Search Ads 360?

Search Ads 360 ma bezpośrednie połączenie poprzez API z kilkoma wyszukiwarkami, co pozwala na przesyłanie rozmaitych informacji pomiędzy tymi platformami. Do śledzenia danych o skuteczności reklam, Search Ads 360 używa własnego linku monitorującego, a do monitorowania konwersji zostaje wykorzystywany tag Floodlight. Wszystkie usługi platformy Google Marketing Platform obsługują tagi Floodlight, a dzięki używaniu jednego zestawu tagów, możemy śledzić konwersje zarówno z reklam w sieci wyszukiwania, jak i reklam displayowych.

Search Ads 360 optymalizuje wydatki reklamowe poprzez dostosowywanie stawek na podstawie  monitorowania skuteczności słów kluczowych i grup produktów. Można przyjąć różne strategie ustalania stawek: ze względu na pozycję reklamy (reklamy pojawiają się na konkretnej pozycji, nacisk na ekspozycję marki), udział w wyświetleniach, liczbę kliknięć (maksymalizacja ruchu w witrynie), zwrot z inwestycji (maksymalizacja liczby konwersji lub przychodu). W ustaleniu optymalnych stawek wykorzystywane są dane historyczne i przewidywane trendy. Search Ads 360 daje również możliwość ustalania stawek w czasie aukcji Google Ads, pod warunkiem wykorzystywania w strategii tagów Floodlight. Określenie stawki w czasie aukcji odbywa się na podstawie analizy w czasie rzeczywistym różnych sygnałów kontekstowych, m.in. urządzenia, lokalizacji, pory dnia. 

Mierzenie wyników

Search Ads 360 udostępnia generowanie szerokiej gamy raportów:

Formaty reklam w Search Ads 360 są tożsame z reklamami z zintegrowanych wyszukiwarek.

Analytics 360

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych narzędzi Google Marketing Platform jest Google Analytics. Analytics 360 to rozbudowaną wersja podstawowego narzędzia. Oferuje wszystkie standardowe funkcje Analytics, a oprócz tego daje możliwość korzystania z zaawansowanych narzędzi, takich jak BigQuery Export, niespróbkowane raporty, atrybucja oparta na danych.

BigQuery Export

Narzędzie Analytics 360 oferuje możliwość eksportowania  danych sesji i działań do BigQuery. Za pomocą języka SQL będziesz mógł wysyłać zapytania dotyczące wszystkich danych z Analytics. Konfiguracja funkcji BigQuery Export obejmuje utworzenie nowego projektu w Konsoli Interfejsów API Google, utworzenie konta rozliczeniowego i integrację BigQuery z Google Analytics 360. Dane powinny pojawić się do 24h od utworzenia połączenia pomiędzy platformami.

Niespróbkowane raporty

Analiza danych z witryn o dużej ilości sesji może być problematyczna w podstawowej wersji Analytics – jeśli u góry raportu widzisz komunikat “Raport został wygenerowany na podstawie X sesji”, oznacza to, że zastosowano próbkowanie (próbkowanie odbywa się automatycznie w przypadku 500 tys. sesji dla określonego raportu). Użytkownicy Google Analytics 360 mogą korzystać z niespróbkowanych raportów, pod warunkiem, że posiadają uprawnienia do współpracy. Analiza danych z raportów niespróbkowanych będzie podstawą w podjęciu trafnych decyzji i rozważenia istotnych zmian w kampanii.

Atrybucja oparta na danych

Niestandardowe modele oparte na danych dostarczają pewne i przydatne informacje o skuteczności kanałów internetowych i słów kluczowych, a to ułatwi ustalenie strategii dalszych działań. Oprócz danych z wejść bezpośrednich, bezpłatnych wyników wyszukiwania i ruchu z innych witryn, analizowane są dane ze wszystkich platform połączonych z Google Analytics, między innymi Google Ads i Campaign Managera. Korzystanie z atrybucji ścieżek wielokanałowych opartych na danych jest możliwe tylko poprzez Google Analytics 360, należy również mieć skonfigurowane śledzenie e-commerce (lub cele) oraz posiadać konto Google Ads o minimalnej liczbie 15 tys. kliknięć i 600 konwersjach w ciągu ostatnich 28 dni.

Ścieżki niestandardowe

Ścieżki niestandardowe pomagają śledzić kroki użytkowników i identyfikować etapy, które zostały przez nich ukończone. Użytkownicy, którzy zatrzymali się na pewnym etapie, mogą stać się częścią Twojej listy remarketingowej, którą następnie wykorzystasz w kampaniach w wyszukiwarce lub możesz ich zdefiniować jako segment, który posłuży Ci do analizy innych raportów w Analytics.

Integracje

Platforma Google Analytics 360 może być połączona z innymi dostępnymi narzędziami działającymi w ramach Google Marketing Platform. Poprzez integrację raportów, możesz zobaczyć dane z Campaign Managera, Display & Video 360, Search Ads 360. Ponadto wykorzystaj listy remarketingowe z Google Analytics i uruchom kampanie kierowane na tych użytkowników w Display & Video 360.

Data Studio

Kolejnym narzędziem zintegrowanym w ramach Google Marketing Platform jest Data Studio, które umożliwia tworzenie czytelnych raportów z różnych źródeł danych. Zaletą korzystania z Google Data Studio jest estetyka raportów, proste udostępnianie i automatycznie odświeżanie. Połączenie wielu źródeł pomoże w uzyskaniu pełnego obrazu działań z różnych kanałów.

Przykładowa karta raportu Google Data Studio

Optimize 360

Optimize 360, podobno jak Google Analytics 360, jest rozbudowaną wersją swojej darmowej wersji. Narzędzie Optimize to służy przede wszystkim do testowania witryn i aplikacji. W wyższej wersji możesz przeprowadzać jednocześnie 100 eksperymentów, dostosować testy do list odbiorców utworzonych w Google Analytics i ustawiać dodatkowe cele nawet po rozpoczęciu badań.

Surveys 360

W Google Marketing Platform nie zabrakło również badań ankietowych – tym jest własnie Surveys 360. Zastosowanie tego narzędzia umożliwi Ci pozyskanie istotnych informacji konsumenckich, dzięki czemu będziesz w stanie podejmować trafne i szybsze decyzje. Wersja 360 dopuszcza możliwość kierowania ankiet według kodu pocztowego oraz na konkretne listy użytkowników Google Ads (remarketing).

Tag Manager 360

Kolejnym rozpoznawalnym narzędziem, stanowiącym część Google Marketing Platform jest Google Tag Manager. To narzędzie ułatwia instalowanie kodów śledzących w witrynie, które z kolei umożliwiają śledzenie zachowania użytkowników na stronie.

Elementy Google Tag Manager

Narzędzie Tag Manager składa się z tagów, reguł, zmiennych i warstw danych. Tag to fragment kodu i służy do wysyłania informacji z witryny w momencie wywołania zdarzenia. Zdarzeniem może być wczytanie strony czy kliknięcie określonego przycisku. Reguły służą do wykrywania zdarzeń, a warstwa danych służy do okresowego przechowywania danych.

W ramach Google Tag Manager 360 możesz nadać innym osobom dostęp do tagowania, ale bez możliwości publikacji lub wydzielić konkretne strefy, w których współpracownicy będą mogli konfigurować swoje tagi.

Zalety korzystania z Google Marketing Platform

  1. Automatyzacja – dzięki machine learning, narzędzia Google Marketing Platform są w stanie przejąć część codziennych obowiązków. Zaoszczędzony czas warto poświęcić na doskonalenie strategii.
  2. Zrozumienie odbiorców – integracja wielu narzędzi pozwoli Ci uzyskać dostęp do całej ścieżki użytkownika, poznasz przeszkody w realizacji konwersji i zidentyfikujesz najbardziej wartościowych odbiorców.
  3. Kontrola inwestycji – dzięki połączeniu wielu narzędzi, dane o kampaniach będą dostępne w jednym miejscu. Łatwiej podejmiesz decyzje udoskonalające strategie.
  4. Przepływ informacji – gromadzenie raportów i danych w jednym miejscu ułatwi osobom pracującym nad kampanią dostęp do wyników, zasobów reklamowych i danych odbiorców.

Jak rozpocząć swoje działania z Google Marketing Platform

Część narzędzi składających się na Google Marketing Platform jest rozbudowanymi, płatnymi wersjami dostępnych powszechnie platform. Uruchomienie Google Marketing Platform jest możliwe poprzez kontakt bezpośrednio ze sprzedawcami Google. Warto skorzystać z profesjonalnej agencji, która specjalizuje się w Google Marketing Platform i zbuduje wszechstronną kampanię marketingową w wielu kanałach.

Czy Google Ads jest częścią Google Marketing Platform?

Google Ads nie jest podzespołem Google Marketing Platform, natomiast istnieje możliwość integracji Google Ads z poszczególnymi narzędziami.

Połączenie z Display & Video 360 umożliwi korzystanie w tym narzędziu z list odbiorców Google Ads.

Integracja z Search Ads 360 pozwala na zarządzanie w nim kampaniami Google Ads.

Połączenie Optimize i Google Ads umożliwia wdrażanie eksperymentów dla dowolnych kont Google Ads.

Integracja z Data Studio umożliwi tworzenie raportów z kampanii przeprowadzonych w Google Ads.

Połączenie z Surveys 360 pozwoli na przeprowadzanie badań ankietowych wśród użytkowników, którzy np. odwiedzili stronę www sklepu.

Podsumowanie

Google Marketing Platform jest rozbudowanym narzędziem, które pomoże ujednolicić marketing w Twojej firmie. Dzięki zaawansowanym raportom, możliwości integracji poszczególnych platform i danych, otrzymasz szerokie spojrzenie na działania prowadzone w ramach kampanii. Poznasz ścieżkę użytkownika i łatwiej będzie Ci zrozumieć Twoją grupę docelową. Wykorzystaj Google Marketing Platform, żeby scalić działania, oszczędzić czas i precyzyjnie docierać do potencjalnych klientów.

 

Udostępnij wpis jako PROtip

Porozmawiajmy

Opowiedz nam o swojej marce

Grzegorz
Maliszewski

HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT

tel. +48 577 997 701

e-mail g.maliszewski@promotraffic.pl

PromoTraffic to przede wszystkim wysoki standard obsługi. Jest to agencja, która podchodzi do zagadnienia marketingu w sposób kompleksowy.

Przeprowadzane przez PromoTraffic kampanie są kluczowe dla naszego biznesu. Razem skutecznie realizujemy je na ponad 20 rynkach.

Zaufaj jakości PRO

Ponad 11 lat doświadczenia, nieustanny #PROgress i sukcesy naszych Klientów.